SPORTOVNÍ AREÁLY

ZÁVLAHA SPORTOVNÍCH PLOCH

Proto je instalace automatického zavlažovacího systému dobrou investicí, která se rychle vrací díky kvalitnímu hracímu povrchu a zejména díky podstatně nižší spotřebě vody. Úspory vody oproti běžným přenosným nebo mobilním systémům dosahují až 60%. Významné jsou v neposlední řadě i minimální nároky na obsluhu a možnost intenzivnějšího využívání hrací plochy.
V porovnání se zahradami a parky je zde vzhledem k poměrně jednotným rozměrům hrací plochy návrh systémů více typizován a vychází z několika základních koncepcí, které se ovšem vždy ve stadiu návrhu systému přizpůsobují konkrétním místním podmínkám.

Moderní prostředek ke snížení nákladů...

O to vyšší důraz je však kladen na vlastní kvalitu postřikovačů. Hlavní prioritou zůstává co nejvyšší rovnoměrnost distribuce závlahové vody postřikovači. Výrobky používané na fotbalových systémech se řadí i v tomto ohledu k špičce ve svém oboru.
Vzhledem k minimalizaci zásahů do vlastní hrací plochy se většinou používají u nejčastěji používané varianty postřikovače s dostřikem kolem 30m. Postřikovače jsou většinou samostatně ovládány, aby bylo možno přesně pokrýt odlišné nároky plně osluněných ploch a ploch stíněných tribunami. Základním schématem je systém 10+2 resp. 10+3 tj. 10 půlkruhových postřikovačů kolem hrací plochy a dva nebo tři postřikovače v hrací ploše. Volba varianty je závislá na rozměrech zavlažované plochy.

Dalším kriteriem je obecně na sportovních plochách je bezpečnost hráčů. Proto jsou postřikovače v hrací ploše opatřeny kryty s umělým trávníkem, kolem hrací plochy jsou pak montovány pryžové kryty, které snižují nebezpečí uklouznutí hráčů.
Druhá základní koncepce technického řešení vychází s většího počtu menších postřikovačů s dostřikem až 22,0m instalovaných v hrací ploše. Zde je vždy několik postřikovačů ovládáno současně. Postřikovače mají průměr povrchové části jen několik centimetrů, což výrazně zvyšuje bezpečnost hráčů.

Tento systém, vhodný pro menší hřiště bez tribun a budov v okolí je cenově méně náročný a navíc vytváří nad hrací plochou mikroklima, které přispívá k lepší regeneraci travnaté plochy a díky nižšímu výparu snižuje spotřebu vody. Systém je vhodný zejména pro nově budovaná hřiště a hřiště v rekonstrukci.

Systém navržený na míru...

Více konkrétních technických informací najdete v typových materiálech RAIN BIRD, které jsou připraveny pro každého konkrétního zájemce. V těchto materiálech se dovíte více o nárocích na tlak a množství vody, vzdálenosti a typ postřikovačů, specifikace trubních materiálů a mnoho dalších podrobností. Navíc, bezplatně Vám na Vaše konkrétní podmínky navrhneme bezplatně systém, který plně respektuje aktuální rozměry hrací plochy a požadavky na ovládání systému.

Profesionální systém vyžaduje profesionální instalaci...

Zavlažovací systémy se řadí po právu po celém světě mezi profesionální systémy. V naprosté většině jsou proto instalovány profesionálními instalačními firmami se zkušenostmi a potřebným technickým vybavením. Tyto firmy procházejí u firmy RAIN BIRD pravidelnými školeními a mohou proto garantovat vysokou kvalitu a rychlost instalace.
Doba instalace se u stávajícího hřiště pohybuje kolem dvou týdnů včetně dokonalého uvedení povrchu do původního stavu.